Przedszkole Miejskie nr 16 ,,Grymuś" w Otwocku

Przedszkole Miejskie nr 16
ul. Karczewska 27A
05-400 Otwock

tel: 22 779 54 11

Kadra pedagogiczna

W przedszkolu ,,Grymuś" pracuje troskliwa i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dyrektor przedszkola jest nauczycielem z dużym doświadczeniem w kierowaniu placówką przedszkolną. Nauczycielki uczestniczą w wielu szkoleniach, które podnoszą jakość ich pracy oraz pracy całego przedszkola.

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycielki wykorzystują nowoczesne programy i metody pracy uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci.

Nauczycielki są wrażliwe na potrzeby małych ludzi. Starają się stworzyć dzieciom atmosferę pełną ciepła, spokoju radości i akceptacji. Dbają o wszechstronny rozwój przedszkolaków dostrzegając ich potrzeby zainteresowania i zdolności ceniąc sobie także współpracę z rodzicami.

 

KADRA NAUCZYCIELSKA PRZEDSZKOLA ,,GRYMUŚ"

 

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA

mgr Dominika Kudlicka

•    nauczyciel dyplomowany
•    ukończona specjalność: Wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne; praca socjalna; fizjoprofilaktyka dzieci i młodzieży z gimnastyką korekcyjną; zarządzanie placówkami oświatowymi

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Małgorzata Gawryluk

•    nauczyciel mianowany
•    ukończona specjalność: Pedagogika specjalna, Surdopedagogika oraz Wychowanie przedszkolne.

 

mgr Beata Chrzanowska

•    nauczyciel mianowany
•    ukończona specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja początkowa.

mgr Małgorzata Daniluk

•    nauczyciel mianowany
•    ukończona specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Oligofrenopedagogika.

mgr Iwona Grzeszczak

•    nauczyciel dyplomowany
•    ukończona specjalność: Wychowanie przedszkolne, wychowanie przedszkolne w systemie integracyjnym oraz pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna.

mgr Joanna Jędrych

•    nauczyciel dyplomowany
•    ukończona specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna oraz wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.

mgr Urszula Musielak 

•    nauczyciel dyplomowany
•    ukończona specjalność: Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna.
•    ukończony kurs kwalifikacyjny - zarządzanie oświatą.

mgr Małgorzata Olszowa

•    nauczyciel mianowany
•    ukończona specjalność: Wychowanie przedszkolne, pedagogika ogólna.

mgr Emilia Trzepałka

•    nauczyciel mianowany
•    ukończona specjalność: Pedagogika przedszkolna, terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

mgr Aneta Wasążnik

•    nauczyciel mianowany
•    ukończona specjalność: Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Beata Włodek-Bazewicz

•    nauczyciel dyplomowany
•    ukończona specjalność: Wychowanie przedszkolne oraz pedagogika korekcyjno-kompensacyjna.

 

LOGOPEDA

mgr Jolanta Darewska

PSYCHOLOG

mgr Julia Krasnodębska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Katarzyna Skorek

RELIGIA

mgr Łukasz Masny

mrowki
wieloryby
zaby
pszczoly
koty
zyrafy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.