Przedszkole Miejskie nr 16 ,,Grymuś" w Otwocku

Przedszkole Miejskie nr 16
ul. Karczewska 27A
05-400 Otwock

tel: 22 779 54 11

Opłaty

Rodzice (opiekunowie) dziecka ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.
 
W skład opłaty wchodzi:
  • Opłata w wysokości 1 zł za każdą godzinę ponad wymiar bezpłatnej opieki w godz. 8.00-13.00 realizowanej w ramach podstawy programowej. (Uchwała NR VIII/81/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat) dostępna na stronie: http://www.oswiata-otwock.pl/przedszkola/oplata.pdf., opłatę prosimy dokonywać na podany numer konta:
65 8001 0005 2001 0008 0129 0002
 
  • Opłatę za wyżywienie dziecka - od 1.01.2024 r. stawka dzienna wynosi 12  (podlega zwrotowi za dni nieobecne w przedszkolu), prosimy wpłacać na podany numer konta:
 92 8001 0005 2001 0008 0129 0001
 
Uprzejmie prosimy o uiszczanie opłat za przedszkole do 10-go dnia każdego miesiąca.
W innym wypadku naliczane będą odsetki!
 
Przypominamy, aby w tytule przelewu podawać imię i nazwisko DZIECKA oraz nazwę grupy, do której uczęszcza
 
 
 
 

 

 
 
Інформація про харчування дітей
 
1. Повний пансіон буде відшкодовано OPS на підставі дебетової довідки, в якій буде вказано кількість дітей, які отримують пільги за програмою «Харчування вдома та в школі».
 
2. Для того, щоб дана дитина мала право на харчування, вона повинна мати номер PESEL, який можна отримати в пункті реєстрації в Ратуші.
 
3. Після отримання номера PESEL батьки повині повідомити  OPS, щоб заповнити заявку на допомогу в рамках фінансування харчування.
 
В годинах 7.00-8.00 13.00-17.00 перебування в садочку платне, кожна  година 1злотий. Це означає що для прикладу 13.05 вже розпочалась година за яку необхідно буде заплатити
 
 
 
Drodzy Rodzice dzieci 6-letnich,
 
Od 1 stycznia 2017 r.  wszystkie 6 latki (zerówka) nie płacą za pobyt w przedszkolu - czyli za godziny ponad podstawę programową.
 
Opłata za żywienie jest jedyną obowiązkową opłatą.

 

Wynika to z przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz.U.poz.1985).
 
 
 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z  § 5 ust 2 pkt 1 Uchwały nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka – wydana Karta w związku realizacją wyżej wymienionego programu  uprawnia do dopłaty w wysokości 50% do dziennej opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, dla  których organem prowadzącym jest Miasto Otwock z zastrzeżeniem osób, które objęte są inną formą dożywiania lub które spełniają kryterium dla objęcia nią.

Rodzina N+

Otwocka Rodzina N+

mrowki
wieloryby
zaby
pszczoly
koty
zyrafy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.