Przedszkole Miejskie Nr 16 ,,Grymuś" w Otwocku

Przedszkole Miejskie Nr 16
ul. Karczewska 27A
05-400 Otwock

tel: 22 779 54 11

Rekrutacja

 

DO POBRANIA: Wewnętrzny regulamin rekrutacji Przedszkola nr 16

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać na stronie: https://oswiata-otwock.pl/rekrutacja/rekrutacja-do-przedszkoli-na-rok-2023-2024/

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2023/2024.
 
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 27 lutego 2023 roku o godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock. Rekrutacja prowadzona będzie elektronicznie, na stronie internetowej https://otwock.formico.plistnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.
 

Harmonogram rekrutacji:

  • Od 20 do 24 lutego do godz. 12 – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza już dziecko.
  • Od 27 lutego od godz. 9 do 10 marca do godz. 15– składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami do wybranego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach.
  • Od 13 do 24 marca – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
  • 27 marca godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od 27 do 31 marca do godz. 15– obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego poprzez złożenie pisemnej deklaracji.
  • 3 kwietnia godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  • Od 4 kwietnia –w terminie trzech dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja w terminie trzech dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie. W terminie trzech dni od dnia jego otrzymania, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w pisemnym uzasadnieniu. W terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor wydaje rozstrzygnięcie, na które można wnieść skargę do sądu administracyjnego
 
 
DOKUMENTY DO POBRANIA DLA NOWYCH KANDYDATÓW:

Zasady rekrutacji do przedszkoli 2023/2024

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Potwierdzenie woli zapisu

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o zamieszkaniu

 

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

Wnioski o kontynuację składamy w dniach 20-24 lutego 2023 r.

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

mrowki
wieloryby
zaby
pszczoly
koty
zyrafy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.