mrowki
pszczoly
wieloryby
zaby
koty
zyrafy

Przedszkole Miejskie Nr 16 ,,Grymuś" w Otwocku

Przedszkole Miejskie Nr 16
ul. Karczewska 27A
05-400 Otwock

tel: 22 779 54 11

Kadra pedagogiczna

W przedszkolu ,,Grymuś" pracuje troskliwa i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dyrektor przedszkola jest nauczycielem z dużym doświadczeniem w kierowaniu placówką przedszkolną. Nauczycielki uczestniczą w wielu szkoleniach, które podnoszą jakość ich pracy oraz pracy całego przedszkola.

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycielki wykorzystują nowoczesne programy i metody pracy uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci.

Nauczycielki są wrażliwe na potrzeby małych ludzi. Starają się stworzyć dzieciom atmosferę pełną ciepła, spokoju radości i akceptacji. Dbają o wszechstronny rozwój przedszkolaków dostrzegając ich potrzeby zainteresowania i zdolności ceniąc sobie także współpracę z rodzicami.

 

KADRA NAUCZYCIELSKA PRZEDSZKOLA ,,GRYMUŚ"

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Dominika Kudlicka

• nauczyciel mianowany

• ukończone specjalności: Wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne. Praca socjalna. Fizjoprofilaktyka dzieci i młodzieży z gimnastyką korekcyjną. Zarządzanie placówkami oświatowymi.

 

Grupa ,,PSZCZOŁY"

mgr  Aneta Wasążnik

•    nauczyciel mianowany
•    ukończona specjalność: Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Karolina Bielska

• nauczyciel kontraktowy

• ukończona specjalność: Pedagogika przedszkolna z edukacją wczesnoszkolną.

 

 Grupa ,,ŻABY"

mgr Iwona Grzeszczak

•    nauczyciel dyplomowany
•    ukończona specjalność: Wychowanie przedszkolne, wychowanie przedszkolne w systemie integracyjnym oraz pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna.

 mgr Małgorzata Gawryluk

•    nauczyciel mianowany
•    ukończona specjalność: Surdopedagogika oraz wychowanie przedszkolne.

w zastępstwie

Karolina Bielska

• nauczyciel kontraktowy

• ukończona specjalność: Pedagogika przedszkolna z edukacją wczesnoszkolną.

 

GRUPA ,,MRÓWKI"

mgr Joanna Jędrych

•    nauczyciel dyplomowany
•    ukończona specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna oraz wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.

mgr Grażyna Staniszewska 

•    nauczyciel mianowany
•    ukończona specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

 

GRUPA ,,WIELORYBY"

mgr Urszula Musielak - zastępca dyrektora

•    nauczyciel dyplomowany
•    ukończona specjalność: Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna.
•    ukończony kurs kwalifikacyjny - zarządzanie oświatą.

mgr Małgorzata Daniluk

•    nauczyciel kontraktowy
•    ukończona specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

GRUPA ,,KOTY"

mgr Beata Chrzanowska

•    nauczyciel mianowany
•    ukończona specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja początkowa.

Beata Włodek- Bazewicz

•    nauczyciel dyplomowany
•    ukończona specjalność: Wychowanie przedszkolne oraz pedagogika korekcyjno-kompensacyjna.

 

  Grupa ,,ŻYRAFY"

mgr Grażyna Małkiewicz

•    nauczyciel mianowany
•    ukończona specjalność: Wychowanie przedszkolne.

mgr Małgorzata Olszowa

•    nauczyciel mianowany
•    ukończona specjalność: Wychowanie przedszkolne, pedagogika ogólna.

 

LOGOPEDA

 

mgr Jolanta Darewska

 

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.